ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.

Δραστηριότητα: Εκκενώσεις Βόθρων

Διεύθυνση: Λιμενάρια, 64002 Θάσος

Τηλέφωνο: 25930 51000

ΑΦΜ: 800327557

ΔΟΥ: Θάσου

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2018 της εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017 της εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. Ισολογισμός και Αποτελέσματα 2017

Ισολογισμός 2016 της εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2015 της εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2014

Κατάσταση Λογαρισμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2014 της εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. Κατάσταση Λογαρισμού Γενικής Εκμετάλλευσης 2014